TOPSHIT PHOTOGRAPHY blog

Photography, Fine Art, Wet Plate Collodion, Alternative photography

Romas colectively cleaning their settlement Dobruška vas, Škocjan, Slovenia

leave a comment »

This slideshow requires JavaScript.

Today there was a cleansing action in Roma settlement Dobruška vas, Slovenia. After Škocjan municipality got a new major, a plan was accepted to improve living conditions for Roma settlement. First action was to clean the Roma settlement and municipality supplied trash bags and containers, while Roma cleaned the trash. Next action is a supply of drinking water. These Romas have nearest access to drinking water on 5km distanced graveyard. During the winter also this pipe is closed so they melt snow or drink from a stream that is polluted from farm fields and landfill. The stream serves also as a canalization for the settlement. This Roma settlement suffered a lot. Six years ago Slovenian terrorists throw a hand grenade through a window of last house in the settlement, killing a teacher’s assistant and her mother. Of course this terrorists are still unconvicted, since court can not agree about evidence.

However today sun was shining in this settlement after a very long time. As a journalist I was personally surprised that no journalist covered the event, inspite that I’ve personally told them this will be happening. As a contrast let me show a picture from yesterday’s anti-Roma protest in front of town hall in Novo mesto. There were about 40 protesters and 13 journalists.

More about terrorists killing Romas you can read on THIS link.

Danes je bila delovna akcija v romskem naselju Dobruška vas. Po tem, ko se je župan Škocjana zamenjal, so se v občini odločili, da ukrenejo nekaj za izboljšanje razmer v romskem naselju Dobruška vas. Za začetek so sklicali čistilno akcijo pri kateri je občina priskrbela vreče in kontejnerje, Romi pa so očistili naselje odpadkov. Sledila bo akcija, da ljudem omogočijo dostop do pitne vode. Namreč ti Romi imajo najbližjo pipo na pet kilometrov oddaljenem pokopališču. Pozimi je tam vodovod zaprt, tako talijo sneg ali pa pijejo iz potoka v katerega se steka vsa svinjarija iz polj in smetišč, služi pa tudi kot kanalizacijski jašek za naselje. To je to naselje, kjer so pred šestimi leti slovenski teroristi vrgli bombo skozi okno zadnje hiše v naselju in ubili pomočnico učiteljice in njeno mamo. Seveda ti teroristi so še vedno neobsojeni in na prostosti, saj se strokovnjaki ne more zediniti glede dokazov. Kakorkoli že, danes je prvič po zelo zelo dolgem času posijalo sonce v to žalostno vas. Mene, kot novinarja je presenetilo, da te zgodbe ni nobena medijska hiša pokrivala, kljub temu, da sem novinarjem osebno povedal, da se to dogaja in da je vredno medijske pozornosti. Kot kontrast naj povem, da so včeraj imeli Silvo Mesojedec in krajani Bučne vasi protestni shod pred mestno hišo v Novem mestu in 40 protestnikom je pozornost namenilo 13 novinarjev.

Več o tej zgodbi slovenskih teroristov lahko preberete na tej povezavi.

Anti Roma protest in front of City Hall, Novo mesto.
Silvo Mesojedec in krajani Bučne vasi na protiromskem shodu, Glavni trg, Novo mesto. 20110310_8119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: