TOPSHIT PHOTOGRAPHY blog

Photography, Fine Art, Wet Plate Collodion, Alternative photography

Posts Tagged ‘personal

Back to the Art

with 6 comments

This slideshow requires JavaScript.

In the end of November I visited Vienna Portfolio Review. For those who don’t know what is portfolio review about, it’s basically meetings with experts from photography and art world. That is editors, curators, gallery owners, agents, art directors, collectors… Artist pay a participation fee and then he meets a reviewer for 20 minutes. The participation fee varies from 99 EUR for 6 meetings to 260 EUR for 18 meetings. Of course I decided for 18 meetings in two days (plus few informal ones). On Monday I quit my job as photo-editor and on Thursday I went to Vienna with a new portfolio. No way back 🙂

Ob koncu novembra sem obiskal Vienna Portfolio Review in za tiste, ki ne poznate te dogodke, so to srečanja fotografov s strokovnjaki s področja fotografije in umetnosti, to je uredniki, kuratorji, galeristi, agenti, umetniške vodje festivalov,…. Umetnik plača udeležnino za dvajsetminutno srečanje s pregledovalcem. Udeležnina je tu znašala 99 eur za šest sestankov in 260 za 18 sestankov v dveh dneh. Seveda sem se odločil za vseh možnih 18 sestankov (in izpeljal še par neformalnih). V ponedeljek sem dal odpoved kot fotourednik tednika Mladina in v četrtek sem šel na Dunaj s svojo novo portfolio. Ni poti nazaj 🙂

Screen shot 2010-12-25 at 10.24.37 AM
Screen shot 2010-12-25 at 10.24.27 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.24.53 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.11 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.25 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.32 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.57 AM

I made a portfolio just out of my Flower Power project. I learned by on my mistake in Arles that 20 minutes is enough to present only one project. I decided to follow archival, museum standards and printed my art on acid free 100% cotton paper, pigment colors, with acid free mat and that I’ll fasten prints only with corners. On this kind of portfolio shows is very important what you leave behind. Beside a visit card I prepared a small print-on-demand catalog. I received great feedback on the Portfolio Review show, but we’ll see what compliments will be realized in the following year. What’s the most important is that I felt I’m presenting my art in the best possible way that I can. The awareness that it’s worth it, it fells good. Very good.

Naredil sem portfolio samo iz Flower Power serije. Naučil sem se iz napake v Arles, Franciji, da 20 minut, kolikor traje sestanek, je dovolj za predstavitev enega projekta. Odločil sem se, da sledim smernice muzejskih, arhivskih standardov. Printal sem na brezkislinski 100% bombažni papir, s pigmentnimi barvami, z brezkislinskim paspartujem in da bom pritrdil printe samo s kotniki. Pri takšnih portfolio šovih, je ključno kaj pustiš za sabo. Odločil sem se, da poleg vizitke, pripravim tudi majhen katalog. Katalog sem tiskal na način print-on-demand, se pravi digitalni tisk, le 60 kosov. Na Portfolio Review dogodku sem prejel res veliko dobrih odzivov, a prizemljen pričakujem prave rezultate šele naslednje leto. Kar je najbolj pomembno je občutek, da predstavljam svoje delo na najboljši možni način, kot znam. Občutek, da je vredno, res dobro dene. Zelo dobro.

Lately I feel obsessed by Art. When I watch an art piece of whoever in whatever field, I can feel the dedication, the creation, the passion, the story behind it. It’s similar to chess. On the surface just a pieces on board, but deep under it’s a battle of armies competing in speed, precision, tactic… The principles that I’ve learned in chess and Martial Arts are identical to principles of art. This thought is neutralizing the feeling of guilt that arrouse because I skipped many exhibition openings because of Muay Thai trainings and burn quite some midnight oil for chess games 🙂

Zadnje čase se počutim obsedenega z Umetnostjo. Ko opazujem umetniško delo kogarkoli v kateremkoli področju, čutim predanost, kreativnost, strast, zgodbo za delom,… Podobno je šahu. Ob površnem pogledu le figure na šahovnici, a poglobljen pogled vidi vojski, ki tekmujejo v hitrosti, natančnosti, taktiki,… Principi, ki sem se jih naučil pri šahu in borilnih veščinah, so dejansko enaki principom v umetnosti. Ta misel nevtralizira občutek krivde, ki sem ga dobil, ko sem izpustil mnoge otvoritve razstav zaradi treningov tajskega boksa in skuril mnogo prostega časa za polnočne igre šaha.

I’m meeting so many artists and they are fueling my passion to the art. This week I was blown away by Matjaž Berger, Pavle Ravnohrib and the rest of avantgarde theater Anton Podbevšek Teater. Then I spend an afternoon with Ive Tadar a body artist that does not make a compromises in his work. More about him in later post, but let me just mention his most infamous performance, when he drilled a hole in his knee (link).

Srečujem mnoge umetnike, ki me napajajo mojo strast do umetnosti. Ta teden so mi dih vzeli Matjaž Berger, Pavle Ravnohrib in ostali člani Anton Podbevšek Teatra (več v ponedeljek). Potem sem preživel popoldne z body-art umetnikom Ive Tadar, katerega najbolj zloglasni performans je, da si je v koleno zvrtal luknjo. On res ne pozna besedne povezave umetnost in kompromis.

As you could conclude, my next resolution is to steer my career back to the Art. In the beginning of December I even had a talk on a theme from Artist to a craftsman and back. Nikon Days is the largest photography event in Slovenia on which in a single afternoon more then thousand photographers gathered. I articulated my case in a clear way and that’s another indicator that I know what I’m doing.

Kot ste že sami prišli do sklepa, je moja (pred)novoletna obljuba, da usmerim svojo kariero nazaj v Umetnost. Na začetku decembra sem imel celo predavanje na temo Od Umetnika do obrtnika in nazaj. Nikonov dan fotografije je najbolj obiskan fotografski dogodek v Sloveniji, kjer se v enem samem popoldnevu zbere več kot tisoč fotografov. V predavanju sem jasno artikuliral mojo odločitev, kar je še en znak, da vem kaj počnem.

nikonday-13
Photo / Foto : Matic Kos

Building of our house is progessing fast

with 5 comments

_MG_8917_MG_8921_MG_8904Today’s pictures from the building site of our house. A huge progression in a week. Compare with THIS post from 4th of December. About 140 trucks of soil was driven away from our property. Guys from GRASS company are really good and hard working!

Written by Borut Peterlin

13 December, 2008 at 23:59

The construction of our house started!

with 10 comments

20081204_8031 cviblje izkop 120081204_8043 izkop cviblje 2
Finally the construction of our house began with big steps as you can see. A months ago there was still nothing, but now there is a slope (škarpa) built and the hole for foundation dig. Last year we build a road to our house and you can compare with THIS POST.
img_1692_borut_peterlin20081204_802920081204_8028

Written by Borut Peterlin

4 December, 2008 at 22:53

Posted in personal thoughts

Tagged with , , ,

I have different wordpress theme with customized CSS

with 9 comments

55 and B5 working on CSS blog style
B5 and my brother 55 working undercover late at night, on modifying CSS style sheet of my wordpress blog.
Guess who is who…

Anyhow customizing CSS on wordpress.com is not that easy, because you don’t see the whole CSS sheet, but you only enter corrections, so you need to figure out how CSS is written. By that Firebug ad-on is super helpful!

PS: For all of you who are non speaking Slovenians, let me explain that no: 5 is written in Slovenian pet, so from there comes initials Peter Peterlin and Borut Peterlin
PPS: My brother is professional webmaster so if you want to hire him, send him an email ppeterlin(a)gmail.com

Written by Borut Peterlin

4 July, 2008 at 10:45