TOPSHIT PHOTOGRAPHY blog

Photography, Fine Art, Wet Plate Collodion, Alternative photography

Posts Tagged ‘portfolio

Hey World,… I don’t suck!

with 3 comments

BW MAG

Tonight I wasn’t sleeping very calmly. Yesterday I started to plan my trip to Rochester for a workshop of dry gelatin plates, but I realized that a plane ticket in August is about 50% more expensive than in November and that whole expenses would be about US $3000. If I would get a loan and sacrifice family holidays (I am ashamed to admit, but it’s true I was thinking that) I could take the workshop. Then I saw on my bookshelf a book Tell the World You Don’t Suck by Leslie Burns-Dell’Acqua. The frustration of canceling plans steared in a new direction.

I opened my calendar with dates of festivals around the world and I’ve checked if I missed portfolio review in Arles, arguably the most important Fine Art Photography festival in the world. I did miss the first wave of registration, but still there are many, many great reviewers. I will book maximum, 20 sessions and that will cost me 540 EUR. Too much I know, but I never ever left empty handed from portfolio reviews like these. And beside that it’s a perfect opportunity to meet with my friends and colleagues from all over the world. I decided that even if we will miss family holidays I will go to Arles. Luckily my wife never reads my blog, so I can write whatever I want, if you will keep quiet, she will never know!

And later the day I’ve received an email from Mike Crawford with this reproduction of a print Black & White Photography! So super proud, I can not describe. You know the feeling when door get’s shut in front of you and you look around and you see many many doors you can take. You know the feeling that life is good that is OK even if it doesn’t flow like you’ve imagined?

PS: Here is a link of my blog post from Arles Photo Folio 2009.
HERE is a link from Vienna’s Portfolio Review 2010.
HERE is a link from Arles and Perpignan festivals 2011.

Written by Borut Peterlin

17 May, 2014 at 17:33

Back to the Art

with 6 comments

This slideshow requires JavaScript.

In the end of November I visited Vienna Portfolio Review. For those who don’t know what is portfolio review about, it’s basically meetings with experts from photography and art world. That is editors, curators, gallery owners, agents, art directors, collectors… Artist pay a participation fee and then he meets a reviewer for 20 minutes. The participation fee varies from 99 EUR for 6 meetings to 260 EUR for 18 meetings. Of course I decided for 18 meetings in two days (plus few informal ones). On Monday I quit my job as photo-editor and on Thursday I went to Vienna with a new portfolio. No way back 🙂

Ob koncu novembra sem obiskal Vienna Portfolio Review in za tiste, ki ne poznate te dogodke, so to srečanja fotografov s strokovnjaki s področja fotografije in umetnosti, to je uredniki, kuratorji, galeristi, agenti, umetniške vodje festivalov,…. Umetnik plača udeležnino za dvajsetminutno srečanje s pregledovalcem. Udeležnina je tu znašala 99 eur za šest sestankov in 260 za 18 sestankov v dveh dneh. Seveda sem se odločil za vseh možnih 18 sestankov (in izpeljal še par neformalnih). V ponedeljek sem dal odpoved kot fotourednik tednika Mladina in v četrtek sem šel na Dunaj s svojo novo portfolio. Ni poti nazaj 🙂

Screen shot 2010-12-25 at 10.24.37 AM
Screen shot 2010-12-25 at 10.24.27 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.24.53 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.11 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.25 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.32 AMScreen shot 2010-12-25 at 10.25.57 AM

I made a portfolio just out of my Flower Power project. I learned by on my mistake in Arles that 20 minutes is enough to present only one project. I decided to follow archival, museum standards and printed my art on acid free 100% cotton paper, pigment colors, with acid free mat and that I’ll fasten prints only with corners. On this kind of portfolio shows is very important what you leave behind. Beside a visit card I prepared a small print-on-demand catalog. I received great feedback on the Portfolio Review show, but we’ll see what compliments will be realized in the following year. What’s the most important is that I felt I’m presenting my art in the best possible way that I can. The awareness that it’s worth it, it fells good. Very good.

Naredil sem portfolio samo iz Flower Power serije. Naučil sem se iz napake v Arles, Franciji, da 20 minut, kolikor traje sestanek, je dovolj za predstavitev enega projekta. Odločil sem se, da sledim smernice muzejskih, arhivskih standardov. Printal sem na brezkislinski 100% bombažni papir, s pigmentnimi barvami, z brezkislinskim paspartujem in da bom pritrdil printe samo s kotniki. Pri takšnih portfolio šovih, je ključno kaj pustiš za sabo. Odločil sem se, da poleg vizitke, pripravim tudi majhen katalog. Katalog sem tiskal na način print-on-demand, se pravi digitalni tisk, le 60 kosov. Na Portfolio Review dogodku sem prejel res veliko dobrih odzivov, a prizemljen pričakujem prave rezultate šele naslednje leto. Kar je najbolj pomembno je občutek, da predstavljam svoje delo na najboljši možni način, kot znam. Občutek, da je vredno, res dobro dene. Zelo dobro.

Lately I feel obsessed by Art. When I watch an art piece of whoever in whatever field, I can feel the dedication, the creation, the passion, the story behind it. It’s similar to chess. On the surface just a pieces on board, but deep under it’s a battle of armies competing in speed, precision, tactic… The principles that I’ve learned in chess and Martial Arts are identical to principles of art. This thought is neutralizing the feeling of guilt that arrouse because I skipped many exhibition openings because of Muay Thai trainings and burn quite some midnight oil for chess games 🙂

Zadnje čase se počutim obsedenega z Umetnostjo. Ko opazujem umetniško delo kogarkoli v kateremkoli področju, čutim predanost, kreativnost, strast, zgodbo za delom,… Podobno je šahu. Ob površnem pogledu le figure na šahovnici, a poglobljen pogled vidi vojski, ki tekmujejo v hitrosti, natančnosti, taktiki,… Principi, ki sem se jih naučil pri šahu in borilnih veščinah, so dejansko enaki principom v umetnosti. Ta misel nevtralizira občutek krivde, ki sem ga dobil, ko sem izpustil mnoge otvoritve razstav zaradi treningov tajskega boksa in skuril mnogo prostega časa za polnočne igre šaha.

I’m meeting so many artists and they are fueling my passion to the art. This week I was blown away by Matjaž Berger, Pavle Ravnohrib and the rest of avantgarde theater Anton Podbevšek Teater. Then I spend an afternoon with Ive Tadar a body artist that does not make a compromises in his work. More about him in later post, but let me just mention his most infamous performance, when he drilled a hole in his knee (link).

Srečujem mnoge umetnike, ki me napajajo mojo strast do umetnosti. Ta teden so mi dih vzeli Matjaž Berger, Pavle Ravnohrib in ostali člani Anton Podbevšek Teatra (več v ponedeljek). Potem sem preživel popoldne z body-art umetnikom Ive Tadar, katerega najbolj zloglasni performans je, da si je v koleno zvrtal luknjo. On res ne pozna besedne povezave umetnost in kompromis.

As you could conclude, my next resolution is to steer my career back to the Art. In the beginning of December I even had a talk on a theme from Artist to a craftsman and back. Nikon Days is the largest photography event in Slovenia on which in a single afternoon more then thousand photographers gathered. I articulated my case in a clear way and that’s another indicator that I know what I’m doing.

Kot ste že sami prišli do sklepa, je moja (pred)novoletna obljuba, da usmerim svojo kariero nazaj v Umetnost. Na začetku decembra sem imel celo predavanje na temo Od Umetnika do obrtnika in nazaj. Nikonov dan fotografije je najbolj obiskan fotografski dogodek v Sloveniji, kjer se v enem samem popoldnevu zbere več kot tisoč fotografov. V predavanju sem jasno artikuliral mojo odločitev, kar je še en znak, da vem kaj počnem.

nikonday-13
Photo / Foto : Matic Kos

New book 5am available @ blurb.com

with 19 comments

5am
A photography edit…
By Borut Peterlin

OK. After two weeks of hard work I’ve finished with my 5am book. You can see the whole content on my site just click HERE. Let me know what do you think.

I uploaded pdf to blurb.com and ordered two versions of the same book. One will be with classic paper and soft covers (arround €20) and second will be with hard covers and premium paper (€36,95). It has 144 pages and it’s 18 x 18 cm format. For first twenty copies I’ll charge no fee (just Blurb’s production and shipping). I’m discussing with few publishing houses and it might be that they’ll ask me to stop selling the book via blurb. But until then, twenty copies are at your disposal.

PS: Yes, soft cover is still in process of Blurb’s preparation. It takes unusual long. It should be available in the evening. Sorry for that!

My decision about the site is narrowed down

with 3 comments


Lately I don’t blog that much because I’m occupied with choosing new site. I came to a conclusion I want to have full screen images and that narrows down to two sites: Icreations.com and aphotofolio.com. As former DRR.net member I received additional 25% discount from Icreations, so their site would cost me $600 USD + hosting $90 USD / year. Aphotopholio has the price of $1000 USD + hosting $204 USD / year. I decided for icreations but when I was testing the site I noted that their site is severely cropping images + I can not add captions. I hope they will solve the cropping problem ASAP. you could see my yesterday’s test HERE and click enter site. Then click portfolio and resize the frame.

PS: and the winner izzzz…
Thx guys for the comments. I didn’t realized that uploading images on icreations is slower then at aphotofolio. Showing images fast and smooth is crucial because of first impression. Clients will not have a patience to wait for images to upload. Bottom line is that icreations have great service, good price, but they are specialized for wedding, portrait and commercial photography, so their images don’t have captions. That is crucial to my photojournalistic work. I like also sitewelder.com and clickbooq. Nevertheless I decided to go for aphotofolio. More about it on the end of the week… Oh shit, I just remembered on the end of the week I’m off to Bosnia. Well, later…

Written by Borut Peterlin

3 November, 2008 at 08:40

Choosing a new site

with 13 comments

AAAAAAAAAA!!!
I’m going crazy with this DRR.net liquidation process and now I’m working on finding a new site.

I was working with a web developer on my site for more then six months and although I bought some flash components Slideshowpro the progress was so slow, that I just canceled the whole thing! The potential of this site was great, but the dependence on a web designer, was driving me crazy!!! THE RESULT is promising if you imagine the colors and navigation would be better and background colors would fit. Slideshow runs only on Chernobil’s sun project.

Newscom.com offered former DRR members hosting to their server, but they are far to expensive. They are not serious with a price of 2500 USD/ year + 400 USD set up fee + many other questions remain open, but I didn’t bother to ask.

I realized that I don’t need a photoshelter to have a hi-res images on my site and distribute them among my clients! I decided I look for a portfolio site first, but then I discovered that almost all site bellow are offering 2 – 5 GB of storage that you can use to distribute your images to clients!

I checked again the post of Robert Benson and throughly checked all the sites he is mentioning.

I like SiteWelder and I test it and HERE result and it’s good. Very nice, clean, super user friendly, but without full screen images.

clickbooq is really good, but limited to 5 portfolios with max. of 36 images. You can buy more portfolios 50$ each. That sucks because I want to have many, many projects on my site and not just five portfolio cases. Nevertheless in their premium package they offer a 5GB of storage and infinite private lightboxes that you use to distribute our images. I love Clickbook, because you can customize a design of your site without nasty HTML code. I asked them to give me a five days trial.

Icecreations have huge pictures! I really like that, although I agree with Robert Benson, that navigation is a bit occurred. I asked them for a trial period and then we’ll see.

My favorite choice is AphotoFolio, since I’m a great fan of Rob Haggart’s blog aphotoeditor.com. But it’s also the most expensive of all site above, that’s 1000 USD/year + 17USD/month of hosting. In few weeks they will also have sort of hi-res on-line archiving service, if I understood correctly.

Written by Borut Peterlin

1 November, 2008 at 15:34

Posted in Photography

Tagged with , , , , ,