TOPSHIT PHOTOGRAPHY blog

Photography, Fine Art, Wet Plate Collodion, Alternative photography

Posts Tagged ‘Roma

Romas colectively cleaning their settlement Dobruška vas, Škocjan, Slovenia

leave a comment »

This slideshow requires JavaScript.

Today there was a cleansing action in Roma settlement Dobruška vas, Slovenia. After Škocjan municipality got a new major, a plan was accepted to improve living conditions for Roma settlement. First action was to clean the Roma settlement and municipality supplied trash bags and containers, while Roma cleaned the trash. Next action is a supply of drinking water. These Romas have nearest access to drinking water on 5km distanced graveyard. During the winter also this pipe is closed so they melt snow or drink from a stream that is polluted from farm fields and landfill. The stream serves also as a canalization for the settlement. This Roma settlement suffered a lot. Six years ago Slovenian terrorists throw a hand grenade through a window of last house in the settlement, killing a teacher’s assistant and her mother. Of course this terrorists are still unconvicted, since court can not agree about evidence.

However today sun was shining in this settlement after a very long time. As a journalist I was personally surprised that no journalist covered the event, inspite that I’ve personally told them this will be happening. As a contrast let me show a picture from yesterday’s anti-Roma protest in front of town hall in Novo mesto. There were about 40 protesters and 13 journalists.

More about terrorists killing Romas you can read on THIS link.

Danes je bila delovna akcija v romskem naselju Dobruška vas. Po tem, ko se je župan Škocjana zamenjal, so se v občini odločili, da ukrenejo nekaj za izboljšanje razmer v romskem naselju Dobruška vas. Za začetek so sklicali čistilno akcijo pri kateri je občina priskrbela vreče in kontejnerje, Romi pa so očistili naselje odpadkov. Sledila bo akcija, da ljudem omogočijo dostop do pitne vode. Namreč ti Romi imajo najbližjo pipo na pet kilometrov oddaljenem pokopališču. Pozimi je tam vodovod zaprt, tako talijo sneg ali pa pijejo iz potoka v katerega se steka vsa svinjarija iz polj in smetišč, služi pa tudi kot kanalizacijski jašek za naselje. To je to naselje, kjer so pred šestimi leti slovenski teroristi vrgli bombo skozi okno zadnje hiše v naselju in ubili pomočnico učiteljice in njeno mamo. Seveda ti teroristi so še vedno neobsojeni in na prostosti, saj se strokovnjaki ne more zediniti glede dokazov. Kakorkoli že, danes je prvič po zelo zelo dolgem času posijalo sonce v to žalostno vas. Mene, kot novinarja je presenetilo, da te zgodbe ni nobena medijska hiša pokrivala, kljub temu, da sem novinarjem osebno povedal, da se to dogaja in da je vredno medijske pozornosti. Kot kontrast naj povem, da so včeraj imeli Silvo Mesojedec in krajani Bučne vasi protestni shod pred mestno hišo v Novem mestu in 40 protestnikom je pozornost namenilo 13 novinarjev.

Več o tej zgodbi slovenskih teroristov lahko preberete na tej povezavi.

Anti Roma protest in front of City Hall, Novo mesto.
Silvo Mesojedec in krajani Bučne vasi na protiromskem shodu, Glavni trg, Novo mesto. 20110310_8119

Poorest Roma in Slovenia (also this is EU)

with 11 comments

20110114_8652

Last week I’ve visited two Roma families that are living on their own land in Semič, Slovenia. They are isolated from Roma and Slovenian community. I saw a lot of Roma communities but they were surely the poorest. They are even poorer then Roma in Dobruška vas.

My daughters in Roma settlementWhen I showed this pictures to my three years old daughter she said, they are poor because they are stealing, isn’t? I couldn’t believe my ears. I explained that theft is not limited to nationality. I also wanted to add that many members of Slovenian elite are accused and prosecuted because they were stealing (cheating, bribing, blackmailing,…) and they are far from being poor, but I didn’t want to leave a feeling that crime pays off, although it’s obvious that white collar crime does pay off in Slovenia.

I explained my dear daughter that these Roma are poor because they are not educated and they are not educated because they don’t speak Slovenian and they don’t want to go to school because they are dirty since they don’t have a running (or drinking) water, nor electricity. I ask her how would she felt of she would not wear her beautiful skirt, but she would wear that old, dirty, smelly oversize coat? I show her all the details of their home, where they are cooking, eating, sleeping. Their room is all in smoke, because of horrible heating. I show her that they don’t even have doors! Next day I took both daughters to Roma settlement in Brezje. I had many pictures to give away, so I asked my daughters to join me. Little Brina was very shocked. She said. Isn’t true daddy, that the boy in the back is not being cold, because he’s used to walk barefoot in cold although it’s winter? I explain her that this is like in story Levi Devžej where children were really poor and they were walking barefooted through snow. Also Lučka was very touched by the experience.

Silently I was thinking that these Roma are as poor as my ancestors about two or three hundred years ago. And I thought how will our future generation looked at us, on our generation. Perhaps they will look this pictures and even read this and wondered how could we be so primitive that we ruined this planet, not from lack of knowledge, but because of greed. Perhaps my great, great, great, great grand children will live in this kind of room…

20110114_863820110114_866920110114_873220110114_879620110114_880120110114_884320110114_870220110114_877720110114_875820110114_8836

Prejšnji teden smo za Mladino obiskali dve romski družini, ki živita na svoji zemlji, na obrobju Semiča. So izolirani tako s strani romske, kot tudi romske skupnosti in videl sem že ogromno romskih družin, a tako revnih še ne. So celo bolj revni kot Romi iz Dobruške vasi.

Ko sem kazal fotke svoji triletni hčeri, ki se je zopet zmrdovala glede kosila, kako revni otroci živijo, je rekla; Revni so zato, ker kradejo, kaj ne? Nisem mogel verjeti svojim ušesom. Objasnil sem ji, da se lopovi ne omejujejo na barvo kože ali nacionalnost. Hotel sem dodati, da so mnogi pripadniki slovenske elite kazensko preganjani zaradi lopovstva (korupcija, podkupovanje, izsiljevanje,…) in še daleč od tega, da bi bili revni, a nisem hotel pustiti vtisa, da se kriminal izplača, čeprav je vsakemu očitno, da se v Sloveniji kriminal belih ovratnikov zelo dobro izplača.

My daughters in Roma settlementObjasnil sem svoji dragi hčerki, da so ti Romi tako revni, ker niso izobraženi, in niso izobraženi, ker ne govorijo slovensko in nočejo v šolo, ker so tako umazani, saj njihovi domovi nimajo ne tekoče (ali pitne) vode, niti elektrike. Vprašal sem jo kako bi se počutila, če ne bi šla v šolo v svojem lepem plaščku, ampak v tej stari, umazani, preveliki bundi? Pokazal sem ji detajle kje živijo, kuhajo, jejo, spijo. Pokazal sem ji, da živijo v zakajeni sobici, ker jim dimnik pušča. So tako revni, da nimajo niti vrat. Naslednji dan sem vzel obe hčerki v romsko naselje Brezje, da razdamo Romom moje fotografije, ki sem jih davno posnel. Mala Brina je bila kar šokirana in spraševala; Kaj ne, da tistega fantka ne zebe, ker je že navajen, da hodi bos, kljub temu, da je zima? Pojasnil sem ji, da so tako revni, kot so bili sosedje v pripovedi Levi Devžej, ki so bosi hodili skozi sneg. Tudi Lučko se je zelo dotaknila izkušnja.

Brez besed sem pomislil, da so ti Romi tako revni, kot so bili moji predniki pred kakimi dvesto, tristo leti. Pomislil sem kako bodo moji potomci čez kakih sto, dvesto let gledali name in na našo civilizacijo. Morda bodo gledali moje slike, ali to brali in se spraševali kako smo lahko bili tako primitivni, da smo uničili ta planet ne iz neznanja, ampak iz pohlepa! Morda bodo moji potomci živeli v takšni sobici.

Strojan Roma family chased away from their property for good.

with 31 comments

 Residents of Ambrus and Krka village gathered to force two Roma families to leave their property. They own land and house, but they were forced in exile. third last picture is Minister for iternal affair Dragutin Mate, who “negotiated” that all demands of residents of Ambrus were accepeted. Tomorrow two families will have to go to exile home and in three weeks state of Slovenia will find property and housing for them. After the celebration of the crowd and upon their dispersion a lots of gun shots were fired from the forest around. They were fired by residents of Ambrus. Nobody was phisically hurt.

_mg_7945.jpg _mg_7978.jpg _mg_7964.jpg _mg_7989.jpg _mg_7902.jpg _mg_8039.jpg _mg_8169.jpg _mg_8179.jpg _mg_8324.jpg _mg_7819.jpg _mg_8400.jpg _mg_8489.jpg _mg_8548.jpg _mg_8507.jpg _mg_8520.jpg _mg_8524.jpg _mg_8750.jpg _mg_8530.jpg _mg_8535.jpg _mg_8643.jpg _mg_8710-bw.jpg _mg_8793.jpg 
A road sign near Zagradec with message Death to Gipsyes

Written by Borut Peterlin

29 October, 2006 at 01:36